JĘZYK ANGIELSKI

• Standardowy dwusemestralny kurs języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich, 2 razy w tygodniu po 90minut(110 godzin lekcyjnych rocznie)

Grupy od 5 do 10 osób

• Specjalne kursy j. angielskiego dla młodszych uczniów szkoły podstawowej kl. I-III

1 raz w tygodniu po 90min(60godzin lekcyjnych rocznie)

Grupy od 5 do 10 osób

• Kurs ,,KIDS” dla 5-6 latków

1 raz w tygodniu po 60min

Grypu 5-10 osob

EGZAMIN GIMNAZJALNY

• Specjalne kursy grupowe lub indywidualne przygotowujace do egzaminu gimnazjalnego z j.angielskiego(ilość godzin dostosowana do poziomu grupy lub słuchacza)

MATURA

• Indywidualne (lub w mikrogrupach 2-3 osobowych) zajecia przygotowujace do egzaminu maturalnego(poziom podstawowy i rozszerzony)

Ilość godzin dostosowywana indywidualnie dla potrzeb sluchacza. Zajecia prowadzi doświadczony nauczyciel-egzaminator maturalny.

• Indywidualne przygotowanie do egzaminu FCE, AC

• Zajęcia indywidualne realizujace program całorocznego kursu językowego-ilość godzin dostosowana do możliwosci słuchacza

• Korepetycje stałe lub doraźne z języka angielskiego(pomoc w realizacji programu szkolnego, pomoc w odrabianiu prac domowych, przygotowanie do sprawdzianów

JĘZYK NIEMIECKI

• Indywidualne zajęcia z j.niemieckiego – wszystkie poziomy

• Indywidualne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego

• Korepetycje stałe lub doraźne(pomoc w nauce)

JĘZYK POLSKI

• Indywidualne przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i testu kompetencji kl. VI

• Korepetycje z j.polskiego dla uczniów szkół podstawoowych i gimnazjów

KOREPETYCJE

• Pomoc w wyrównywaniu braków edykacyjnych dla dzieci z problemami w nauce(dotyczy szkoly podstawowej)

• Korepetycje z wszystkich przedmiotow dla uczniow gimnazjow i szkól srednich


Zapisy od 10 września od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 18.00 lub telefonicznie